+7 /7172/
55 14 00
info@astanasolar.kz

You are here

Өндірілетін өнім

KZ PV 230 M60 моделi
KZ PV 270 M72 моделi
1,649 мм
1,967 мм

Модуль сипаттамасы

  • Бекiтiлген қуаттылық
  • Кесiмдi кернеу
  • Кесiмдi тоқ
  • Ұяшық түрi
  • Модуль пiшiнi
  • Өлшемi
  • Салмағы

KZ PV 230 M60
моделi

  • 24 В
  • А 7,5
  • 220-225-230-235-240 Вт
  • Поликристалды р-типтi (156х156 мм)
  • 10 ұяшықтан 6 колонна
  • 1,649х992х40 мм
  • 19,5 кг

KZ PV 270 M72
моделі

  • 36 В
  • А 8
  • 250-255-260-265-270-275-280 Вт
  • Поликристалды р-типтi (156х156 мм)
  • 12 ұяшықтан 6 колонна
  • 1,967х992х40 мм
  • 28 кг
  • Өндiрушi кепiлдiгi: 10 жыл
  • Пайдалану кепiлдiгi: 25 жыл
Мүмкiн болатын
ауытқушылық
-0/+5W
ПӘК: 16%
асады

Біздің серіктестеріміз